Drukuj

W dniu wczorajszym tj. 28.06.2012r. na XXI Sesji Rady Miejskiej zapadły ostateczne decyzje odnoszące się do Uchwał:

 

 

1. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Supraśla za rok 2011

 

2. W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Supraślu

 

3. W sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Supraśl

 

4. W sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach.

 

 

 

Ad.1.   Udzielono absolutorium z wykonania budżetu dla Burmistrza Supraśla za rok 2011.

 

 

Ad. 2.  Powołano do życia nową „Komisję Uzdrowiska”, jej Przewodniczącym został Radny Michał Kozłowski, komisja liczy 5 członków

 

Powołano „Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego”, która zajmować się będzie nie tylko sprawami związanymi z szeroko rozumianą infrastrukturą ale również z kwestią ochrony mieszkańców gminy pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa porządkowo- ochronnego i przeciwpożarowego, jej Przewodniczącym został Radny Grzegorz Hołubowicz, komisja liczy 13 członków.

 

 

Ad. 3.   Wykreślono z porządku obrad uchwałę: W sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Supraśl. nie procedowano nad nią, powodem był słuszny sprzeciw Środowisk Sportowych naszej gminy a także brak opinii Komisji Oświaty Zdrowia i Sportu, która powołana tuż przed Sesją, bez wymagalnego administracyjnego okresu przygotowawczego była nieważna, co za tym idzie brak pozytywnej opinii Komisji niejako wykluczył możliwość procedowania nad Uchwałą.

 

 

Ad.4.   Podjęto dość kontrowersyjną Uchwałę: W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach.

Pomimo przygotowanego Projektu Uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią Komisji Oświaty, który zakładał utworzenie Klas 1 – 4 w Ogrodniczkach. Pan Burmistrz zmodyfikował w ostatniej chwili wniosek wprowadzając autopoprawkę która zakłada utworzenie klas 1 - 6 w Szkole w Ogrodniczkach. Uchwała Została przegłosowana stosunkiem jednego głosu. W głosowaniu udział brało 15 Radnych,

z czego 8 radnych za utworzeniem klas 1 - 6 :

 

1. Berendt Jerzy

2. Fiłonowicz Wojciech

3. Gryc Alina

4. Greś Roman

5. Pankiewicz Piotr

6. Kubajewska Nina

7. Sadowski Daniel

8. Matowicki Jan

 

 

przeciw utworzeniu klas 1 – 6 w Ogrodniczkach było 7 radnych:

 

1. Sienkiewicz Dawid

2. Hołubowicz Grzegorz

3. Kozłowski Michał

4. Karpowicz Tadeusz

5. Fiłonowicz Józef

6. Czyżewska Lucyna

7. Sawicka Ludmiła

 

 

 

Niestety moim zdaniem wprowadzona w ostatniej chwili i przegłosowana autopoprawka Burmistrza Radosława Dobrowolskiego w sprawie utworzenia klas 1 – 6 w Szkole Ogrodniczkach, która nie została poddana pełnej dyskusji i analizie ekonomicznej może spowodować nieważność Uchwały a co za tym idzie przekreślenie nadziei mieszkańców Ogrodniczek, Karakul, Ciasnego na naukę najmłodszych w 4 klasie w Szkole w Ogrodniczkach. Ponieważ Projekt tej Uchwały zakładający utworzenie klas 1-6 nigdy nie był przedmiotem prac Komisji Oświaty, nigdy nie wyrażono jakiejkolwiek opinii Komisji w tej sprawie, nie odbyło się żadne głosowanie. Jedyne stanowisko Komisji Oświaty odnosiło się do utworzenia klas 1 - 4 a nie 1 - 6, w Szkole w Ogrodniczkach. Ponadto nie przedyskutowano efektów ekonomicznych tej Uchwały dla wszystkich Szkół a wydatki długotrwałe powinny być dodatkowo rozpatrzone przez Komisję Budżetową albo powinno być przynajmniej w tej sprawie stanowisko Burmistrza.

Obawiam się  że jeśli Uchwała ta zostanie zaskarżona lub zweryfikowana przez Organ Nadzorczy bez wiążącej opinii Komisji Oświaty i Budżetowej i przegłosowana "ad hock", może spowodować brak utworzenia w roku szkolnym 2012 - 2013,  4 klasy w Ogrodniczkach. Gdyby tak się okazało to czas na poprawę jest do 7 lipca b.r. ale musiała by się odbyć Komisja Oświaty wyrażająca w głosowaniu pozytywną opinię dla tej Uchwały klas 1 – 6 oraz Sesja Nadzwyczajna w tej sprawie.

 

Obym się mylił, bo ucierpi na tym nie duma, - ale dzieci.

 

 

Grzegorz Hołubowicz

 

 

 

  

Thursday the 12th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.