Drukuj

 
HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY ORAZ SESJI RADY MIEJSKIEJ
Lipiec 2013 r.

09.07.2013

godz.1600


Komisja

Infrastruktury

i Bezpieczeństwa Publicznego


Otwarcie - przyjęcie porządku dziennego.

Zaopiniowanie wniosku byłych właścicieli działek: 75/125, 75/140, 75/142 i 75/144 (ul.Głogowa, Barwinkowa i Berberysowa) w sprawie wypłaty odszkodowania.

Zaopiniowanie wniosku Państwa S.M.O-A i B.A. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat na część działki nr 126/7 połozonej w Supraślu przy ul.Białostockiej.

Zaopiniowanie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Słowackiego 1 w Supraślu w sprawie modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul.Słowackiego.

Zaopiniowanie pisma Pana S.K. w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z wykonaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (dokumentacja).

Zaopiniowanie pisma Pana R.S. w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl (dot. cmentarza miejskiego w Karakulach).

Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaścianki.

Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców ul.11 Listopada w Supraślu i Radnego Grzegorza Hołubowicza w sprawie zmiany trasy kursowania autobusów PKS na trasie Białystok-Supraśl-Krynki-Sokółka przez ul.11 Listopada.

Zapoznanie się z wnioskiem Radnego Grzegorza Hołubowicza w sprawie ustawienia lustra drogowego naprzeciw skrzyżowania ul. : Szkolnej i Józefa Piłsudskiego w Supraślu.

Sprawy różne - wolne wnioski.

Zakończenie
 

 

Sunday the 19th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.