Drukuj 

Poprawki do Regulaminu "Śmieciowego"

W dniu dzisiejszym tj. 05.06.2013r. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w formie opinii do projektu uchwały przyjęła zmiany związane z częstotliwością odbioru nieczystości "śmieci" zmieszanych. Zmiany polegają na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów w domostwach jednorodzinnych do 1 razu na dwa tygodnie, czyli 2 razy w miesiącu, w zamian za "co najmniej raz w miesiącu". Zmiana ta nie wygeneruje dodatkowych wzrostów stawek za odpady od mieszkańców. Dodatkowo uzgodniono że odpady segregowane będą odbierane wg wcześniejszych ustaleń w regulaminie, czyli raz w miesiącu. Odbiór z bloków mieszkalnych, raz w tygodniu.

Komisja zgodziła się również na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki gminnej na rzecz Adampolu za 2 999 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę hali sportowej przy szkole w Sobolewie.

Wyrażono zgodę na 99 letnie nieodpłatne użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gminnej o powierzchni 2 ha na "Uroczysku Pustelnia" po zabudowę obiektów uzdrowiskowych.

Przegłosowano pozytywnie opinię w sprawie SUPRANETU, - umowy dzierżawy na okres 10 lat, głównego alternatywnego dostarczyciela sygnału multimedialnego tj: sygnału telewizyjnego i internetu w Supraślu.

Radni przyjęli również wniosek mieszkańców Grabówki o zamianę nazwy ulicy z ks. Zabielskiego na Szosę Supraską na odcinku od ulicy Szosa Białostocka do ulicy Hebanowa w stosunku:    8 za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

-/-

Radny Grzegorz Hołubowicz

 
Sunday the 19th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.