Drukuj 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

 

16.04.2013 r.

godz. 16:00

Urząd Miejski w Supraślu

Plan obrad:

1.    Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego.

2.    Wizja lokalna budynku tzw. „sołtysówki”

3.    Omówienie stanu technicznego dróg gruntowych w Gminie Supraśl.

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały wniosku mieszkańców ul.Szosa Supraska w Grabówce w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw

ulicom we wsi Grabówka gm. Supraśl na terenie objętym miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXI/146/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r.

5.    Wstępna prezentacja koncepcji programowo-przestrzennej budynku w ramach programu – Biblioteka +

6.    Wniosek mieszkańców wsi Henrykowo o nadanie nazwy ul. “Diamentowa” .

7.    Wniosek mieszkańców  wsi Sowlany o nadanie nazwy ul. “Zawadzkiego”.

8.    Wniosek Antoniego Kowalskiego zam. Henrykowo o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy działkę nr 165/6.

9.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych  drogi w Henrykowie.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Supraśl,

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości,

12. Sprawy różne – wolne wnioski.

Zakończenie.

 
Sunday the 19th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.