iniowanie projektów uchwał tzw. "Śmieciowych" w zakresie ustalania wysokości stawek i sposobów naliczania odpłatności wg zasad nowej Ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku a także zaopiniowanie projektu uchwał zagospodarowania terenów w granicach wsi Ciasne - Sobolewo dotyczących zmian w obrębie poligonu wojskowego "Zielona"

 

Na ostatniej Komisji oraz XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 13.12.2012r. dokonano zmian w budżecie na 2012r. i wprowadzono dwa punkty do realizacji, które będą wykonane jeszcze w miesiącu grudniu b.r. są to:

 

- wykonanie poręczy ułatwiających wejście przy schodach do Bulwarów od strony ulicy arcybiskupa. gen. Mirona Chodakowskiego

 

- oświetlenie Klasztoru Męskiego i podłączenie do energetycznej sieci miejskiej

 

 

 

 

 
 

Wednesday the 19th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.