Drukuj

 

W dniu 20.03.2012 roku, został poddany pod głosowanie przez Burmistrza Supraśla na Komisji Infrastruktury wniosek o sprzedaż działki , własności Gminy Supraśl

Wniosek ten jednak nie nie spełnia wymogów i narusza interesy osób trzecich w tym interesów społeczności Supraśla i Gminy w związku z tym sprawa zostanie jeszcze raz rozpatrzona przy czym należy uwzględnić ze wniosek taki nigdy nie powinien być przedłożony przez Urząd na prace Komisji, ponieważ nie dokonano żadnego postępowania administracyjnego w tej sprawie.

Dzięki interwencji mieszkańców o mały włos błędnie podjęta decyzja mógł zaważyć na interesach Gminy i mieszkańców Supraśla.

Pod skanami treść wniosku o ponowne głosowanie!

 

 

 


Grzegorz HołubowiczSupraśl:,dn. 2012-03-21

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury

Rady Miejskiej w Supraślu

 

Do Rady Miejskiej w Supraślu

i Burmistrza Supraśla

 

WNIOSEK

 

Wnioskuję o ponownepoddanie procedurzegłosowaniaprzez Komisję Infrastruktury wniosku Państwa ........... w sprawie sprzedaży części działki nr 1487/8 położonej w Supraślu przy ulicy Konarskiego oraz nie wprowadzanie tego punktu do porządku dziennego i obrady na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Supraślu.

W dniu 20.03.2011r. został przegłosowany pozytywnie na Komisji Infrastrukturywniosekpaństwa ........................., jednak opinia wyrażona przez członków Komisji Infrastruktury, mogła zostać podjęta błędnie ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo że Urząd Miejski w Supraślu nie uwzględnił naruszenia interesów Gminy (dojazd do Bulwarów przy rzece Supraśl) oraz osób trzecich i nie dokonał pełnego postępowania administracyjnego w tej sprawie co może budzić wątpliwości co do podjętej decyzji.

Po weryfikacji stanu faktycznego i konsultacji z mieszkańcami sąsiadującymiz gruntami oznaczonyminr geodezyjnym 1487/8, oraz przeprowadzeniu pełnego postępowania administracyjnego, sprawa zostanie skierowana do powtórnego zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu Komisji

 

 

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Supraślu

Radni Rady Miejskiej w Supraślu

Mieszkańcy ul. Konarskiego nr 4, 6, 6A,

Burmistrz Supraśla

Referat Geodezji Urzędu MiejskiegoSupraślu

 

 

 

 

 


 

W dniu 20. 03. 2012r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury

na którym podjęto ważne uchwały w formie opinii Komisji

 

Jedną z ważniejszych decyzji było wydanie opinii w sprawie Teatru Wierszalin w Supraślui rozwiązaniu problemu siedziby Teatru.

Wypracowano wniosek i przegłosowano wydając tym samym opinię

 

Opinia Komisji Infrastruktury:


DAROWIZNA DLA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO NIERUCHOMOŚCI PRZY

ULICY KOŚCIELNEJ 4 O NR GEODEZYJNYM 667/2

ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM

- NA CELE TEATRU WIERSZALIN LUB

INNEJ WOJEWÓDZKIEJ JEDNOSTKI KULTURY

PO UZGODNIENIU Z SAMORZĄDEM SUPRAŚLA

 

ZAGŁOSOWAŁO RADNYCH - 9
PRZECIW 3

 

Sunday the 19th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.