DrukujW dniu wczorajszym tj. 30.10.2013r. na sesji Rady Miejskiej w Supraślu mimo mojego sprzeciwu zostały

przesunięte środki 65 000 zł. Przeznaczone dla właścicieli gruntów od których należało wykupić własność

gruntową zlokalizowaną przy ul. Zielonej w Supraślu. Oprócz osób fizycznych, mieszkańców Supraśla możliwość

sprawiedliwego wykupu gruntów uniemożliwiono również dla parafii katolickiej, której ziemie również są przy

ulicy Zielonej. Przesunięcie nastąpiło na wniosek Burmistrza Supraśla, zatem ulica Zielona w ogóle nie będzie

remontowana a zaznaczyć należy ze na tą ulicę w roku budżetowym 2013 przeznaczono 183 000 zł. Niestety Pan

Burmistrz przy akceptacji Rady rozdysponował całą kwotę nic nie pozostawiając ani na niezbędne wykupy

gruntów przez gminę ani też na samą inwestycję. Dlatego też mieszkańcy mogą zapomnieć o budowie ulicy

Zielonej. Dziwi fakt że nie doszło do owocnych negocjacji ani budowy gdy są środki budżetowe. Myślę że

mieszkańcy ocenią te działanie Burmistrza w następnych wyborach gdyż taka niefrasobliwość nie może pozostać

bez echa. Pan Burmistrz poinformował natomiast że uruchomił procedurę ZRID wywłaszczenia z gruntów

właścicieli czyli niejako odebrania ich własności pomocy spec-ustawy. Jest to rażące naruszenie prawa własności,

jednego z ważniejszych praw w demokratycznym państwie prawa.

 

Mam nadzieję że w listopadowym numerze „Biuletynu Samorządowego” przedstawię Państwu sprawę związaną z

artykułem Pana Dyrektora w sprawie porównywania Radnych do „awanturujących się”, „donosicieli jak za czasów

PRL”, ponieważ moją skargę rada uznała za zasadną i formie uchwały musi być wykonana przez organ

wykonawczy.

 
 

 

Wednesday the 16th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.