Drukuj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czy poniesione koszty są zasadne i gospodarne.

 

 

Niestety ale informacja publiczna, która ostatnio została mi udostępniona przez Pana Burmistrza zmusza

mnie do podzielenia się nią z Państwem. Budzi ona moje kontrowersje co do zasadności wydatków

w naszej Gminie i dokonywanych przez Urząd zakupów.

 

W dniu 25.06.2013r. złożyłem wniosek pisemny o udzielenie mi informacji na tematwielkości kwoty zakupu

ukwiecenia na ulicy 3 – maja, skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego w Supraślu oraz ukwiecenia pomnika

Powstańców w Kopnej Górze. Troska moja była podyktowana wiedzą że mogą to być duże sumy środków

budżetowych, których nie ma na najważniejsze potrzeby mieszkańców Gminy. Niestety informacja taka od

razu nie była mi udzielona, urząd zasłaniał się Ustawą o Samorządzie Terytorialnym, Kontrolą etc.

Zmuszony zatem byłem do złożenia oficjalnej skargi na Pana Burmistrza za łamanie przepisów prawa

dotyczących swobodnego dostępu nie tylko radnego ale i każdego obywatela do Informacji Publicznej.

W dniu 26.09.2013r. na Sesji Rady Miejskiej. Radni uznali skargę za zasadną tak więc Urząd musiał

udostępnić mi dowody zapłaty , usług, etc . związanych z owym zakupem.

W dniu 15.10.2013r. otrzymałem wreszcie odpowiedź, niestety moje przypuszczenia okazały

się nie bezpodstawne i wykazały bardzo duże sumy wydanych pieniędzy

na ukwiecenie ul. 3 – go Maja i części ulicy Piłsudskiego przed Kościołem gdzie stoi piękny klomb kwiatów.

Przed podzieleniem się z państwem ową wiedzą chciałbym zaznaczyć że Polskie prawodawstwo pozwala

na przetwarzanie informacji publicznej jaką otrzymałem. Uważam również że kwiaty, klomby etc. są

potrzebne bo to w końcu promocja i dbanie o wizerunek miasteczka jednak sumy są zatrważające

i znacznie można by było je obniżyć, gdyby było zapytanie o cenę, wybranie najkorzystniejszej oferty

a nasadzenia wykonali pracownicy interwencyjni w naszej gminie, którzy umieją zadbać o kwiaty i ich

rozsadę. Zapytania jednak takiego nie było, nikt więc nie sprawdził czy można taniej czy korzystniej.

Niestety kwiaty zwiędną, pieniądze przepadną a zabrakło ich miedzy innymi na zapasy i

łucznictwo dla młodzieży, na półkolonie w Supraślu czy też zabiegi rehabilitacyjne dla osób

starszych w przychodni lekarskiej, co prawda na ten ostatni cel zostały przyznane środki przez

Radę Miejską w wysokości 6 tys. zł, lecz wykorzystane zostały one już w pierwszym miesiącu

przez mieszkańców a dlawielu potrzebujących schorowanych osób po prostu ich nie starczyło.

Celów na które chociaż w części mogły by być wydane środki przeznaczone na kwiaty

jest nie do zliczenia, bo to mogły być: drogi, oświetlenie, dofinansowania dla młodzieży czy

do diagnostyki i leczenia mieszkańców całej gminy.

Przechodząc do meritum sprawy wymieniam na podstawie faktur (wybranych) sumy zakupów,

usług, związanych z ukwieceniem ul. 3 – Maja, skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego oraz Pomnika

w Kopnej Górze.

 

1. Ukwiecenie ul 3 – go Maja i skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Supraślu

 

1.1 Kwietnik + transport – 4612,50 zł

1.2. Rośliny sezonowe – 11 588,40 zł.

1.3 Donice – 14 466,03 zł.

1.4. Usługi inne + transport – 3500 zł

 

Suma: 34 166,93 zł.

 

 

2. Ukwiecenie Pomnika w Kopnej Górze

 

2.1. Róże i bobik – 8070 zł

2.2. Przygotowanie gruntu pod klomb - 3052,96 zł.

2.3 Utrzymanie – 950 zł.

 

Suma: 12.072, 96

 

Ogólna suma zakupów ukwiecenia przy ul. 3 – Maja i skrzyżowania z ul. Piłsudskiego

w Supraślu oraz klombu w Kopnej Górze wynosi od czerwca 2013r.

 

Ogółem - 46 239,89 zł

 

 

Wnioski i przemyślenia pozostawiam do wyciągnięcia Państwu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------