Drukuj

Cele:

www.LsarpuS.org

 

 

Lokalne działania wzaspakajaniu potrzeb mieszkańców. Miasta i Gminy Supraśl

Samoorganizacja i działanie mieszkańców w celu podnoszenia standardu życia społecznego w Mieście i Gminie Supraśl.

Angażowanie i stymulacja władz samorządowych w sprawy związane z potrzebami mieszkańców Gminy Supraśl.

Realizacja pomocy władzom samorządowym w działaniu na rzecz mieszkańców zwłaszcza przez organizację rekreacji turystki i kultury i życia codziennego.

Promocja i aktywizacja udziału przedsiębiorców lokalnych w inicjatywach obywatelskich w Mieście i Gminie Supraśl

Uaktywnienie mieszkańców do chęci doradztwa związanej z rozwojem Miasta i Gminy Supraśl

Społeczeństwo, zainteresowane i dążące do wyrabianie poczucia odpowiedzialności za jej dobro.

 

Tuesday the 31st. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.